ការរួមចំណែក​របស់អ្នកប្រើប្រាស់

Jump to navigation Jump to search

អាសយដ្ឋានIPនេះត្រូវបានហាមឃាត់ហើយនាពេលនេះ។ កំណត់ត្រាស្ដីពីការហាមឃាត់ចុងក្រោយមានបង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ៖

  • ម៉ោង១២:២៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ គីមស៊្រុន ការពិភាក្សា ការរួមចំណែក បាមហាមឃាត់ 103.242.15.86 ការពិភាក្សា រយៈពេល គ្មានកំណត់ (សម្រាប់​តែ​អ្នកប្រើប្រាស់​អនាមិក​ប៉ុណ្ណោះ, ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់) (បញ្ចូលខ្លឹមសារគ្មានន័យឬខ្លឹមសារមិនអាចយល់បានទៅក្នុងទំព័រនានា)
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • ម៉ោង១២:០៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.242.15.86 (ផុតកំណត់ នៅថ្ងៃ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ម៉ោង ម៉ោង១២:០៨) (spambot)
ស្វែងរកការរួមចំណែកពន្លាតបង្រួញ
⧼-contribs-top⧽
⧼-contribs-date⧽