ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:ត្រូវការឯកសារយោង"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
| type = content
| image = [[file:Question book-new.svg|50x40px|alt=|link=]]
| text = {{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|អត្ថបទ}}នេះ '''ត្រូវការ[[វិគីភីឌា:ប្រភពទាញអាគតដ្ឋាន#អាគតដ្ឋានក្នុងបន្ទាត់|អាគតដ្ឋាន]]បន្ថែមសម្រាប់[[វិគីភីឌា:ភាពផ្ទៀងផ្ទាត់|ការផ្ទៀងផ្ទាត់]]'''។ សូមជួយ[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} បន្សើរអត្ថបទនេះ] ដោយការបន្ថែម[[វិគីភីឌា:ការបញ្ជាក់ប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន|ឯកសារយោងដែលអាចទុកចិត្តបានreliable referencesឯកសារយោងដែលអាចទុកចិត្តបាន]]។ {{#if:{{{talk|}}}|See [[{{TALKPAGENAME}}|talk page]] for details.|}} សម្ភារៈគ្មានប្រភពត្រូវ[[Template:Citation needed|បានផ្គូរផ្គង]] និង [[វិគីភីឌា:ភាពផ្ទៀងផ្ទាត់#បន្ទាល់ភស្តុតាង|ដកចេញ]]។ {{#if:{{{date|}}}|<small>''({{{date}}})''</small>}}
}}{{DMCA|Articles needing additional references|from|{{{date|}}}|All articles needing additional references}}<!--{{Refimprove}} end--><noinclude>{{Documentation}}<!-- Please add categories and interwikis to the /doc subpage, thanks --></noinclude>
២៨៦៧៥

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ