ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សម្ភាសន៍"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(The file Image:IMG_0546.JPG has been replaced by Image:Wazzo888.jpg by administrator commons:User:Rehman: ''File renamed: ''File renaming criterion #2: Change from completely meaningless name...)
'''ការសំម្ភាសន៍''' គឺជាការសន្ននារវាងមនុស្សចាប់ពីពីរនាកើឡើងទៅ(ការធ្វើសម្ភាសន៍ និង អ្នកធ្វើសម្ភាសន៍) នៅពេលអ្នកធ្វើ សម្ភាសន៍ ជាមួយនិង សួរ[[សំនួរ]]ដែលអាចទទួលបាន[[ពត៌មាន]]ពី
ការសម្ភាសន៍។
[[ឯកសារ:Wazzo888.jpg|thumb|right|400px200px|ការសម្ភាសន៍។]]
 
*១.[[របៀប ដែលសំរាប់ ការសម្ភាសន៍ នៃលក្ខណៈស្រាវជ្រាវ]]
១៥៣

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ