ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "គ្រិស្តសាសនា"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
'''គ្រិស្តសាសនា''' ឬប្រះគ្រិស្ដសាសនា គឺជា'''សាសនា'''ដែលតាម[[ព្រះយេស៊ូ]] ឬព្រះគ្រិស្ដ (ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ)។
 
[សាសនា]]នេះការនិយមជឿថាមានព្រះតែមួយដែលបង្កើតសាកលលោក ដូចជា[[អេប្រឺសាសនា]] និង[[អ៊ីស្លាមសាសនា]] សាសនាទាំងបីនេះហៅ «សាសនាលោក[[អប្រាហាំ]]» ដែលជាអ្នកទីមួយបានជឿមានប្រះអង់តែមួយបង្កើតសាកលលោក។ដែលជាអ្នកទីមួយបានជឿមានព្រះអង្គតែមួយបង្កើតសាកលលោក។
 
ព្រះគ្រិស្ដសាសនាចេញពីអេប្រឺសាសនានៅសតវត្ស័រទី១ នៅ[[ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល]] នៅពេលព្រះយេស៊ូបានទេសនាព្រះអង់ជាព្រះបុត្ររបស់ ព្រះជាម្ចាដែលបង្កើតសាកលលោក។
១២៧៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ