ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ជំនួយ:មាតិកា"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[File:HelpPage IconPack-03.png|51px|right|alt=|link=]]
|style="{{/cellstyle}}"|
<h2 style="{{/headerstyle}}">ខ្ញុំត្រូវការជំនួយអំពីខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​អំពី'''ការស្វែងរកការ​ស្វែង​រក ឬមើលត្រួសៗឬ​មើល​ត្រួសៗ'''នៅក្នុងវិគីភីឌា​នៅ​ក្នុង​វិគីភីឌា<br />(Searching/ Browsing)</h2>
 
មាន [[Special:Search|ប្រអប់​ស្វែង​រក]] មួយ​ស្ថិត​នៅ​ជ្រុង​ស្ដាំ​ផ្នែក​ខាង​លើ​រាល់​ទំព័រ​ទាំង​អស់ ដោយ​មាន​ភ្ជាប់​ពាក្យ '''''[[Special:Search|ស្វែងរក]]''''' ក្នុង​ប្រអប់​នោះ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​វា​បាន​ដោយ​គ្រាន់​តែ​វាយ​បញ្ចូល​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​រក ហើយ​ចុច​លើ​គ្រាប់ {{key press|[[Special:Search|enter]]}}។ សូម​មើល '''[[Help:Searching]]''' សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត។ ចំណុច​ចាប់​ផ្ដើម​ដ៏​ប្រសើរ​មួយ គឺ​ការ​រក​មើល​នៅ​ក្នុង '''[[Portal:Contents]]'''។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ចូល​ទៅ​មើល '''[[Wikipedia:FAQ/Readers|សំណួរ​ចម្លើយ​ញឹក​ញាប់​របស់​អ្នក​អាន]]''' និង '''[[Help:About|ទំព័រ​ជំនួយ​សម្រាប់​អ្នក​អាន]]''' ដែល​យើង​បាន​រៀប​ចំ​ទុក។
There is a [[Special:Search|search box]] in the upper-right corner of every page, with the word '''''[[Special:Search|Search]]''''' in it. Just type in there what you are looking for and press {{key press|[[Special:Search|enter]]}}. See '''[[Help:Searching]]''' for more details. A good starting point for browsing is '''[[Portal:Contents]]'''. For more information, please see the '''[[Wikipedia:FAQ/Readers|Readers' FAQ]]''' and our other '''[[Help:About|help pages for readers]]'''.
 
|style="{{/cellstyle}} width: 80px;"|
១០៩៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ