ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ជំនួយ:មាតិកា"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
[[File:HelpPage IconPack-04.png|51px|right|alt=|link=]]
|style="{{/cellstyle}}"|
<h2 style="{{/headerstyle}}">ខ្ញុំចង់ខ្ញុំ​ចង់​'''រាយការណ៍បញ្ហារាយការណ៍​បញ្ហា'''នៅក្នុងអត្ថបទ​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ<br />(Reporting a problem)</h2>
ប្រសិន​បើ​អ្នក​កត់​សម្គាល់​ឃើញ​មាន​បញ្ហា​ណាមួយ​ក្នុង​អត្ថបទ នោះ​'''''អ្នក'''''​​អាច​កែ​វា​បាន​ដោយ​ផ្ទាល់ ដោយ​ចុច​លើ​ពាក្យ "កែ​ប្រែ" ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ​ទំព័រ ហើយ​សូម​ប្រើ​ឧបករណ៍​កែ​សម្រួល​ដែល​លេច​ឡើង។ សូម​មើល​ត្រង់​ផ្នែក "ខ្ញុំ​ចង់​ចូល​រួមកែ​សម្រួល​វិគីភីឌា" សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។
If you spot a problem with an article, '''''you''''' can fix it directly, by clicking on the "Edit" link at the top of that page and using the editor that appears. '''[[Wikipedia:Be bold|Be&nbsp;bold]]''' in improving articles. When adding facts, please [[Help:Introduction to referencing/1|provide references]] so others may verify them. If you are affiliated with the article subject, please see the [[Wikipedia:Plain and simple conflict of interest guide|conflict of interest guide]].
 
ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​ត្រៀម​ខ្លួន​រួច ឬ​ក៏​មាន​អារម្មណ៍​ថា​មិន​ទាន់​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់​ដើម្បី​កែ​អត្ថបទ​នោះ​ដោយ​ខ្លួន​អ្នក​ទេ​នោះ សូម​សរសេរ​សារ​មួយ​អំពី​បញ្ហា​នោះ​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ពិភាក្សាយ​នៃ​អត្ថបទ​នោះ។ ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ នឹង​ជួយ​អ្នក​ដទៃ​ដែល​ធ្វើ​ការ​លើ​អត្ថបទ​នោះ មាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​លើ​បញ្ហា​ដែល​អ្នក​បាន​ផ្សាយ។ សូម​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា នៅ​រាល់​ទំព័រ​អត្ថបទ​ទាំង​ឡាយ តែង​មាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​ទំព័រ​ពិភាក្សា ដែល​ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ។
If you don't feel ready or qualified to fix the article yourself, please post a message about the problem on the article's talk page. This will bring the matter to the attention of others who work on that article. For your convenience, there is a talk page link at the top of ''every'' article.
 
|style="{{/cellstyle}}"|
[[File:HelpPage IconPack-02.png|51px|right|alt=|link=]]
|style="{{/cellstyle}}"|
<h2 style="{{/headerstyle}}">ខ្ញុំចង់ខ្ញុំ​ចង់​'''បង្កើត-សរសេរអត្ថបទថ្មីបង្កើត​អត្ថបទ​ថ្មី''' ឬ '''ផ្ទុកឡើងឯកសារមេឌាផ្ទុក​ឡើង​មេឌា'''<br />(Creating a new article/ Uploading media</h2>
 
Check '''[[Wikipedia:Your first article|Your first article]]''' to see if your topic is appropriate for Wikipedia. Then the '''[[Wikipedia:Article wizard|Article&nbsp;wizard]]''' will walk you through creating the article. For contributing images, audio or video files see '''[[Wikipedia:Creation and usage of media files|Creation and usage of media files]]'''. Then the '''[[Wikipedia:File Upload Wizard|Upload&nbsp;wizard]]''' will guide you through the process of assuring appropriate copyright and sourcing information.
១០៩៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ