ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:User km"

Jump to navigation Jump to search
Removing all content from page
(This needs to be translated to Khmer.)
 
(Removing all content from page)
<div style="float:left;border:solid #6ef7a7 1px;margin:1px;">
<table cellspacing="0" style="width:238px;background:#c5fcdc;"><tr>
<td style="width:45px;height:45px;background:#6ef7a7;text-align:center;font-size:14pt;">'''[[Khmer language|km]]'''</td>
<td style="font-size:8pt;padding:4pt;line-height:1.25em;">This user is a '''[[:Category:User km-N|native]]''' speaker of '''[[:Category:User km|Khmer]]'''.[[Category:User km|{{PAGENAME}}]][[Category:User km-N|{{PAGENAME}}]]</td>
</tr></table></div>
៥៥

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ