ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:ផ្ទុកឯកសារឡើង"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: មុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧
ស្លាក: មុខងារកែប្រែកូដឆ្នាំ២០១៧
 
'''សំគាល់សម្គាល់''': ទំព័រនេះសំរាប់ផ្ទុកឯកសាររូបភាព (Upload, អាប់ឡូដ) ចូលក្នុងទំព័រនេះសម្រាប់ផ្ទុកឯកសាររូបភាពចូលក្នុង[[វិគីភីឌាភាសាខ្មែរ]]។
<div style="font-size:120%;font-weight: bold; line-height: 25px; background: #f1f5fc; border: 1px solid #abd5f5; padding: 10px;" class="plainlinks">
 
[[រូបភាព:Questionmark copyright.svg|right|160px]]
 
តើអ្នកចង់ផ្ទុក (អាប់ឡូដ) រូបភាពឬតើអ្នកចង់ផ្ទុកឡើងរូបភាពចូលឬ? ​ចូរពិចារណា​សូមពិចារណា[{{fullurl:Commons:Special:Upload|uselang=km}} <span style="color: green;">ផ្ទុករូបភាព ឬឯកសារផ្សេងៗ​នៅវិគីមេឌាទូទៅឬឯកសារផ្សេងៗ​នៅវិគីមេឌារួម</span> (Wikimedia Commons)] ដើម្បីអោយរូបភាព​ដែលអ្នកបានផ្ទុកឡើង​​អាចត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់​នៅលើវិគីដ៏ទៀតនៃ​ដើម្បីអោយរូបភាព​ដែលអ្នកបានផ្ទុកឡើង​​អាចត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់​នៅលើវិគីដទៃទៀតនៃ​[[foundation:Our_projects|គំរោងគម្រោង]]របស់[[foundation:|មូលនិធិវិគីមេឌា]] ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មាន​គណនីនៅលើ​[[Commons:ទំព័រដើម|វិគីមេឌាទូទៅវិគីមេឌារួម]]ទេ សូម​[[ពិសេស:MergeAccount|បញ្ចូលរួមគ្នា​នូវគណនីសាកលច្របាច់បញ្ចូលគណនីសាកល]]របស់អ្នក ឬ​[{{fullurl:Commons:Special:Userlogin/signup|uselang=km}} បង្កើតគណនីនៅទីនោះ]។<br />
----
 
ឯកសារដែលអ្នកចង់ផ្ទុកឡើងយកមកពីទីណា?
* [{{fullurl:Special:Upload|-ownwork&wpUploadDescription={{Information%0A|ការពិពណ៌នា=%0A|ប្រភព=ខ្ញុំ​ជា​អ្នក​បង្កើត​វា​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់​%0A|កាលបរិច្ឆេទ=%0A|អ្នកបង្កើត=%7E%7E%7E%0A|កំនែទំរង់ផ្សេងទៀតកំណែទម្រង់ផ្សេងទៀត=%0A}}}} បង្កើតដោយខ្លួនឯង]។ ខ្ញុំ​ជា​អ្នកបានបង្កើត​វា ខ្ញុំជា​ម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិ​ផ្ទាល់​​ដោយ​មិន​ប្រើប្រាស់​ការងារ​​របស់​នរណា​ម្នាក់ទេ។
* [{{fullurl:Special:Upload|-withpermission&wpUploadDescription={{Information%0A|ការពិពណ៌នា=%0A|ប្រភព=%0A|កាលបរិច្ឆេទ=%0A|អ្នកបង្កើត=%0A|ការអនុញ្ញាត=%0A|កំនែទំរង់ផ្សេងទៀតកំណែទម្រង់ផ្សេងទៀត=%0A}}}} វាជាការងាររបស់អ្នកដ៏ទៃ​ដែលបានផ្តល់ការអនុញ្ញាត​អោយប្រើប្រាស់នៅលើវិគីភីឌា ឬវាការងារស្ថិតនៅក្រោមអាជ្ញាបណ្ណដោយឥតគិតថ្លៃ]
* យកមកពីវិបសាយ [[វិគីភីឌា:ផ្ទុកឯកសារឡើង/Flickr|Flickr]]។
* ប្រភពពី[{{fullurl:Special:Upload|=fromgov}} រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក]។
* [[វិគីភីឌា:ផ្ទុកឯកសារឡើង/គំរប់អាល់ប៊ុម|គំរប់អាល់ប៊ុមស៊ីឌីគម្របអាល់ប៊ុមស៊ីឌី វីស៊ីឌី វីដេអូ ហ្គេម]]
* វាជា[{{fullurl:Special:Upload|screenshot&wpUploadDescription={{Non-free%20use%20rationale%0A|Article=%0A|Description=%0A|Source=%0A|Portion=%0A|Low_resolution=%0A|Purpose=%0A|Replaceability=%0A|other_information=%0A}}}} រូបភាពអេក្រង់]សូហ្វវែរ ភាពយន្ត ទូរទស្សន៍ ហ្គេមកុំព្យូទ័រ វីដេអូចម្រៀង និងប្រភពផ្សេងៗទៀត។
* យកមកពី[{{fullurl:Special:Upload|-internet&wpUploadDescription={{Information%0A|ការពិពណ៌នា=%0A|ប្រភព=%0A|កាលបរិច្ឆេទ=%0A|អ្នកបង្កើត=%0A|ការអនុញ្ញាត=%0A|កំនែទំរង់ផ្សេងទៀតកំណែទម្រង់ផ្សេងទៀត=%0A}}}} វិបសាយផ្សេងៗទៀត]។
* '''[{{fullurl:Special:Upload|wpUploadDescription={{Information%0A|ការពិពណ៌នា=%0A|ប្រភព=%0A|កាលបរិច្ឆេទ=%0A|អ្នកបង្កើត=%0A|ការអនុញ្ញាត=%0A|កំនែទំរង់ផ្សេងទៀតកំណែទម្រង់ផ្សេងទៀត=%0A}}}} ផ្សេងៗទៀត]'''
</div>

បញ្ជីណែនាំ