ស្រុកសំរោង៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
'''ស្រុកសំរោង'''មាន២កន្លែងក្នុង[[ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា]]៖
* [[ស្រុកសំរោងក្រុងសំរោង(ខេត្តឧត្តរមានជ័យ)|ស្រុកសំរោង]]នៅ[[ខេត្តឧត្តរមានជ័យ]]
* [[ស្រុកសំរោង(ខេត្តតាកែវ)|ស្រុកសំរោង]]នៅ[[ខេត្តតាកែវ]]
១៥៧០៤

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ