ស្រុកសំរោង៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
No edit summary
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
'''ស្រុកសំរោង'''មាន២កន្លែងក្នុង[[ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា]]៖
* [[ក្រុងសំរោងស្រុកសំរោង(ខេត្តឧត្តរមានជ័យ)|ស្រុកសំរោង]] នៅ[[ខេត្តឧត្តរមានជ័យ]] (បច្ចុប្បន្នត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជា [[ក្រុងសំរោង|ក្រុងសំរោង]] [[ខេត្តឧត្តរមានជ័យ]])។
* [[ស្រុកសំរោង(ខេត្តតាកែវ)|ស្រុកសំរោង]]នៅ[[ខេត្តតាកែវ]]
១៥៧០៤

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ