ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ម៉ាក់ គូ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ thumb|right|200px|ម៉ាក់ គូ '''ម៉ាក់ គូ''' ({{lang-vi|Mạ...)
 
 
[[File:Tượng Mạc Cửu.jpg|thumb|right|200px|ម៉ាក់ គូ]]
'''ម៉ាក់ គូ''' ({{lang-vi|Mạc Cửu}} {{lang-zh|鄚玖}} ១៦៥៥-១៧៣៦) គឺ​ជាអភិបាល[[ខេត្តពាម]]
 
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ