ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មង្កុដ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ thumb|right|200px|មង្កុដ '''មង្កុដ''' ({{lang-th|มง...)
 
[[File:Rama4 portrait (cropped).jpg|thumb|right|200px|មង្កុដ]]
'''មង្កុដ''' ({{lang-th|มงกุฎ}} ១៨ តុលាខេតុលា ១៨០៤ - ១ តុលាខេតុលា ១៨៦៨) គឺជា ក្សត្រទី៤ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៨៥១ ដល់ គ.ស. ១៨៦៨
 
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ