ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អានន្ទមហិតល"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ thumb|right|200px|អានន្ទមហិតល '''អាន...)
 
[[File:King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg|thumb|right|200px|អានន្ទមហិតល]]
'''អានន្ទមហិតល''' ({{lang-th|มงกุฎอานันทมหิดล}} ២០ ខែកញ្ញា ១៩២៥ - ៩ ខែមិថុនា ១៩៤៦) គឺជា ក្សត្រទី៨ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៩៣៥ ដល់ គ.ស. ១៩៤៦
 
 
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ