ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ម៉ៅសេទុង"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ thumb||right|200px|ម៉ៅសេទុង '''ម៉ៅសេទុង'''គឺ...)
 
[[File:Mao Zedong 1963 (cropped).jpg|thumb||right|200px|ម៉ៅសេទុងម៉ៅ សេទុង]]
'''ម៉ៅ សេទុង''' ({{lang-zh|毛泽东}} ២៦ ខែធ្នូ ១៨៩៣ - ៩ ១៩៧៦) ជាអ្នកបដិវត្ត[[ចិន]] និង ដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងរបប [[សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន]]ពីឆ្នាំ១៩៤៩ ដល់គាត់ស្លាប់ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៦ ។
'''ម៉ៅសេទុង'''គឺជាប្រធានាធិបតី[[ចិន]]
 
[[Category:ចិន]]
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ