ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ផូស្វាត"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ '''ផូស្វាត''' (បារាំងនិងភាសាអង់គ...)
 
 
'''ផូស្វាត''' ([[ភាសាបារាំង|បារាំង]]និង[[ភាសាអង់គ្លេស|អង់គ្លេស]] ៖ phosphate) គឺជាធាតុចម្លងគីមីនៃ[[អាស៊ីតផូស្វរិច]] មានរ៉ែដ៏សំខាន់ជា[[អាប៉ាទីត]] ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រមូលពីផូស្វាត។
 
<gallery widths=100px heights=80px>
ឯកសារ:3-phosphoric-acid-3D-balls.png|<center>{{chem|H|3|PO|4}}</center>
ឯកសារ:2-dihydrogenphosphate-3D-balls.png|<center>{{chem|H|2|PO|4|<sup>−</sup>}}</center>
ឯកសារ:1-hydrogenphosphate-3D-balls.png|<center>{{chem|HPO|4|<sup>2−</sup>}}</center>
ឯកសារ:0-phosphate-3D-balls.png|<center>{{chem|PO|4|<sup>3−</sup>}}</center>
</gallery>
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ផូស្វាត]]
៧៦៣

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ