ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះយេស៊ូ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអ្នកអធិប្បាយនិងអ្នកដឹកនាំ[[សាសនាយូដា]]ម្នាក់នៅសតវត្សទីមួយ។ ប្រះអងគឺជាតួអង្គសំខាន់នៃ[[គ្រីស្ទសាសនា]] ហើយត្រូវបានគេពិពណ៌នាយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាបុគ្គលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ គ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនជឿថាព្រះអងគឺជាព្រះរាជវង្សនៃព្រះបុត្រានិង[[ព្រះមេស្ស៊ី]]ដែលរង់ចាំ (ព្រះគ្រីស្ទ) បានទាយនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់។
 
កំណើតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ (ឬកាលបរិច្ឆេទជាច្រើននៅក្នុងខែមករាដោយព្រះវិហារភាគខាងកើតមួយចំនួន [[គ្រិស្តសាសនាអូស្សូដក់]]) ជា[[បុណ្យណូអែល]]។ ការឆ្កាងរបស់ទ្រង់ត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅថ្ងៃសុក្រ ហើយការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់នៅលើបុណ្យអ៊ីស្ទើរ៍។
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:យូដា]]
១២៨០

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ