ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ព្រះយេស៊ូ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
 
កំណើតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ (ឬកាលបរិច្ឆេទជាច្រើននៅក្នុងខែមករាដោយព្រះវិហារភាគខាងកើតមួយចំនួន [[គ្រិស្តសាសនាអូស្សូដក់]]) ជា[[បុណ្យណូអែល]]។ ការឆ្កាងរបស់ទ្រង់ត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅថ្ងៃសុក្រ ហើយការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់នៅលើបុណ្យអ៊ីស្ទើរ៍។
 
គោលលទ្ធិរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទរួមមានជំនឿដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ បានកើតមកពីព្រហ្មចារីយ៍ឈ្មោះម៉ារី បានធ្វើអព្ភូតហេតុបានបង្កើតសាសនាចក្រគ្រីស្ទសាសនាបានសុគតដោយការឆ្កាងជាយញ្ញបូជាដើម្បីទទួលបានដង្វាយធួនសម្រាប់អំពើបាប បានកើនពីស្លាប់ហើយឡើងទៅជាស្ថានសួគ៌ពីកន្លែងដែលគាត់នឹងត្រលប់មកវិញ។
 
គ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹង[[ព្រះជាម្ចាស់]]។ គ្រីស្ទសាសនាបានអះអាងថាព្រះយេស៊ូវនឹងវិនិច្ឆ័យការរស់នៅនិងអ្នកស្លាប់ ទាំងមុនឬក្រោយពីការរស់ឡើងវិញរបស់ពួកគេ ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការយាងមកលើកទីពីររបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងអក្សរសាស្ត្រគ្រីស្ទាន។ គ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនភាគច្រើនគោរពបូជាព្រះយេស៊ូវជាព្រះពន្លានៃព្រះជាព្រះរាជបុត្រាដែលជាបុគ្គលទីបី នៃព្រះត្រីឯក។ ភាគតិចនៃនិកាយគ្រីស្ទសាសនាបដិសេធព្រះត្រៃឯកទាំងស្រុងឬជាផ្នែកមិនមែនជាព្រះគម្ពីរ។
 
[[ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:យូដា]]
១២៨០

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ