ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភូមិពលអតុល្យតេជ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
|name = ភូមិពលអតុល្យតេជ<br>ภูมิพลอดุลยเดช
|title = រាមាទី៩
|image = AnefoKing 911-6993Rama9 Aankomstin Koning (cropped)2013.jpg
|caption =
|succession = [[ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ]]

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ