ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "អានន្ទមហិតល"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
{{Infobox royalty
[[File:King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg|thumb|right|200px|អានន្ទមហិតល]]
|name = អានន្ទមហិតល<br>{{small|อานันทมหิดล}}
'''អានន្ទមហិតល''' ({{lang-th|อานันทมหิดล}} ២០ ខែកញ្ញា ១៩២៥ - ៩ ខែមិថុនា ១៩៤៦) គឺជា ក្សត្រទី៨ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៩៣៥ ដល់ គ.ស. ១៩៤៦
|title = King Rama VIII
[[File:|image = King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg|thumb|right|200px|អានន្ទមហិតល]]
|caption = King Ananda Mahidol in 1946
|succession = [[Monarchy of Siam|King of Siam]]
|reign = {{nowrap|2 March 1935 – 9 June 1946}}
|coronation =
|predecessor = [[Prajadhipok]] <small>(Rama VII)</small>
|regent = {{nowrap|[[Regent of Thailand|Regency Council]] <small>(1935–1944)</small><br>[[Pridi Banomyong]] <small>(1944–1945)</small>}}
|reg-type = [[Regent of Thailand|Regent]]
|successor = {{nowrap|[[Bhumibol Adulyadej]] <small>(Rama IX)</small>}}
|birth_date = {{Birth date|1925|9|20|df=y}}
|birth_place = [[Heidelberg]], [[Republic of Baden|Baden]], [[Weimar Republic]]
|death_date = {{Death date and age|1946|6|9|1925|9|20|df=y}}
|death_place = Boromphiman Throne Hall, [[Grand Palace]], [[Bangkok]], [[Thailand]]
|house = [[:Category:House of Mahidol|Mahidol]] {{small|([[Chakri Dynasty]])}}
|father = [[Mahidol Adulyadej]]
|mother = [[Srinagarindra]]
|religion = [[Buddhism]]
|image_size = 250px
|reg-type1 = {{nowrap|[[Prime Minister of Thailand|Prime Minister]]s}}
|regent1 = {{List collapsed |title= See list|1=[[Phot Phahonyothin]]<br />[[Plaek Pibulsonggram]]<br />[[Khuang Abhaiwongse]]<br />[[Tawee Boonyaket]]<br />[[Seni Pramoj]]<br />[[Pridi Banomyong]]}}
|burial_date = 29 March 1950
|burial_place = Royal Crematorium, [[Sanam Luang]], Bangkok, Thailand
|signature = Singnature of Ananda Mahidol.svg
}}
 
'''អានន្ទមហិតល''' ({{lang-th|อานันทมหิดล}} ២០ ខែកញ្ញា ១៩២៥ - ៩ ខែមិថុនា ១៩៤៦) គឺជា ក្សត្រទី៨ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៩៣៥ ដល់ គ.ស. ១៩៤៦
 
== តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ ==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ