ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ល័ក្សមីលាវ័ល្យ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(vector version (GlobalReplace v0.6.5))
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
{{Infobox royalty
| name = ល័ក្សមីលាវ័ល្យ<br>{{small|ลักษมีลาวัณ}}
| name = Lakshamilavan
| title =[[List of Thai consorts|Princess Consort of Siam]]
| image = Lashamilavan.jpg
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ