ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ពុទ្ធយ៉តហ្វាចុឡាលោក"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ [[File:Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg|thumb|right|200px|ពុទ្ធយ៉តហ្វាចុឡាលោក]...)
 
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
{{Infobox royalty
[[File:Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg|thumb|right|200px|ពុទ្ធយ៉តហ្វាចុឡាលោក]]
| name = ពុទ្ធយ៉តហ្វាចុឡាលោក<br>{{small|พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก}}
| title = King Rama I
| succession = [[King of Siam]]
| image = Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
| cor-type = [[Coronation of the Thai monarch|Coronation]]
| reign = 6 April 1782 – 7 September 1809
| coronation = 21 June 1782
| predecessor = [[Taksin|Taksin of Thonburi]]
| successor = [[Rama II of Siam|Phra Phutthaloetla Naphalai]] <small>(Rama II)</small>
| regent = [[Maha Sura Singhanat]]<br>[[Rama II of Siam|Isarasundhorn]] {{small|(later Rama II)}}
| reg-type = [[Front Palace|Viceroy]]
| regent2 = [[Anurak Devesh]]
| reg-type2 = [[Rear Palace|Deputy viceroy]]
| spouse = [[Amarindra]]
| issue = 42 sons and daughters with various consorts
| house = [[Chakri dynasty]]
| father = Thongdi {{small|(later Somdet Phra Prathom Borom Maha Rajchanok)}}
| mother = Daoreung
| birth_date = {{Birth date|1736|3|20|df=y}}
| birth_place = [[Ayutthaya (city)|Ayutthaya]], [[Kingdom of Ayutthaya]]
| death_date = {{Death date and age|1809|9|7|1737|3|20|df=y}}
| death_place = [[Grand Palace]], [[Bangkok]], [[Siam]]
| burial_place = [[Wat Pho]], [[Bangkok, Thailand]]
| religion = [[Buddhism]]
}}
'''ពុទ្ធយ៉តហ្វាចុឡាលោក''' ({{lang-th|พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก}} ២០ ខែមីនា ១៧៣៧ - ៧ ខែកញ្ញា ១៨០៩) គឺជា ក្សត្រទី១ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៧៨២ ដល់ គ.ស. ១៨០៩។
 
 
== តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ ==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ