ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ពុទ្ធលើសឡានភាល័យ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(បានបង្កើតទំព័រដែលផ្ដើមដោយ thumb|right|200px|ពុទ្ធលើសឡានភាល័យ '''ព...)
 
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
{{Infobox royalty
[[File:Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg|thumb|right|200px|ពុទ្ធលើសឡានភាល័យ]]
|name = ពុទ្ធលើសឡានភាល័យ<br>{{small|พุทธเลิศหล้านภาลัย}}
'''ពុទ្ធលើសឡានភាល័យ''' ({{lang-th|พระพุทธเลิศหล้านภาลัย}} ២៤ ខែកុម្ភៈ ១៧៦៧ - ២១ ខែកក្កដា ១៨២៤) គឺជា ក្សត្រទី២ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៨០៩ ដល់ គ.ស. ១៨២៤។
|title =King Rama II
|image =Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
|succession = [[King of Siam]]
|reign = 7 September 1809 – 21 July 1824
|coronation =1809
| cor-type = [[Coronation of the Thai monarch|Coronation]]
|predecessor = [[Rama I|Phutthayotfa Chulalok]] <small>(Rama I)</small>
| regent = [[Maha Senanurak]]
| reg-type = [[Front Palace|Viceroy]]
|successor = [[Rama III|Nangklao]] <small>(Rama III)</small>
|birth_date ={{Birth date|1767|2|24|df=y}}
|birth_place =[[Amphawa District|Amphawa]], [[Samut Songkhram Province|Samut Songkhram]], [[Ayutthaya Kingdom]]
|death_date ={{Death date and age|1824|7|21|1767|2|24|df=y}}
|death_place = [[Grand Palace]], [[Phra Nakhon District|Phra Nakhon]], [[Bangkok]], [[Siam]]
|spouse = [[Sri Suriyendra]] (queen)<br>[[Kunthon Thipphayawadi]]<br>[[Sri Sulalai]]
|issue = 73<ref>{{cite book |last1=Baker |first1=Chris |last2=Phongphaichit, |first2=Phasuk |title=A History of Thailand |date=2009 |publisher=Cambridge University Press |isbn=0521767687 |page=31 |accessdate=10 July 2019|url=https://books.google.co.th/books?id=TEdueeBj1H0C&dq=Nangklao+children&source=gbs_navlinks_s}}</ref>
|house = [[Chakri Dynasty]]
|father =[[Phutthayotfa Chulalok]] {{small|(Rama I)}}
|mother =[[Amarindra]]
| religion =[[Buddhism]]
|image_size = 200
|succession1 = [[Front Palace|Viceroy of Siam]]
|reign1 = 1808 – 7 September 1809
|reign-type1 = Tenure
|coronation1 = [[Phutthayotfa Chulalok]] {{small|(Rama I)}}
|cor-type1 = Appointed
|predecessor1 = [[Maha Sura Singhanat]]
|successor1 = [[Maha Senanurak]]
|date of burial =
|place of burial =
|}}
 
'''ពុទ្ធលើសឡានភាល័យ''' ({{lang-th|พระพุทธเลิศหล้านภาลัย}} ២៤ ខែកុម្ភៈ ១៧៦៧ - ២១ ខែកក្កដា ១៨២៤) គឺជា ក្សត្រទី២ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៨០៩ ដល់ គ.ស. ១៨២៤។
 
== តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ ==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ