ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ចេស្ដាបតិន្ទ្រ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
 
{{Infobox royalty
[[File:Nangklao portrait.jpg|thumb|right|200px|ចេស្ដាបតិន្ទ្រ]]
| name = ចេស្ដាបតិន្ទ្រ<br>{{small|เจษฎาบดินทร์}}
'''ចេស្ដាបតិន្ទ្រ''' ({{lang-th|เจษฎาบดินทร์}} ៣១ ខែមីនា ១៧៨៨ - ២ ខែមេសា ១៨៥១) គឺជា ក្សត្រទី៣ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៨២៤ ដល់ គ.ស. ១៨៥១។
| title = King Rama III
| image = Nangklao portrait.jpg
|succession = [[King of Siam]]
| reign = 21 July 1824 – 2 April 1851
| cor-type = [[Coronation of the Thai monarch|Coronation]]
| coronation = 21 July 1824
| predecessor = [[Buddha Loetla Nabhalai]] <small>(Rama II)</small>
| successor = [[Mongkut]] <small>(Rama IV)</small>
| regent = [[Maha Sakdi Polsep]]
| reg-type = [[Front Palace|Vice King]]
| spouse =
| issue = 51 sons and daughters with various consorts
|house = [[Chakri Dynasty]]
| father = [[Buddha Loetla Nabhalai]] {{small|(Rama II)}}
| mother = [[Sri Sulalai]]
| styles =
| birth_date = {{birth date|1788|3|31|df=y}}
| birth_place = [[Grand Palace]], [[Phra Nakhon District|Phra Nakhon]], [[Bangkok]], [[Siam]]
| death_date = {{death date and age|1851|4|2|1788|3|31|df=y}}
| death_place = [[Grand Palace]], [[Phra Nakhon District|Phra Nakhon]], [[Bangkok]], [[Siam]]
| date of burial =
| place of burial =
| religion = [[Buddhism]]
}}
 
'''ចេស្ដាបតិន្ទ្រ''' ({{lang-th|เจษฎาบดินทร์}} ៣១ ខែមីនា ១៧៨៨ - ២ ខែមេសា ១៨៥១) គឺជា ក្សត្រទី៣ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៨២៤ ដល់ គ.ស. ១៨៥១។
 
== តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ ==
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ