ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សៅវភាផង់សី"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
{{Infobox royalty|monarch
| name =សៅវភាផង់សី<br>เสาวภาผ่องศรี<br>Saovabha Phongsri
| title = ព្រះរាជនីនាថ នៃប្រទេសសៀម
| image = Queen Saovabha Phongsri.jpg
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ