ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "សិរិកិតិ៍"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(vector version available (GlobalReplace v0.6.5))
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
{{Infobox royalty
|type = Queen
|name = សិរិកិតិ៍<br>สิริกิติ์<br>Sirikit
|title =
|image = Aankomst Koning Bhumibol en Koningin Sirikit te Den Haag, koningin Sirikit, Bestanddeelnr 911-6994.jpg
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ