ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:មិនមែនភាសាខ្មែរ/doc"

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
<nowiki>{{</nowiki>មិនមែនភាសាខ្មែរ|''ភាសា''|''អត្ថបទ រឺ ផ្នែក''}}
 
* '''''ភាសា:''''': (តាមជម្រើស) ភាសាដែលទាមទារបំណកប្រែ (ឧ "ភាសាបារាំង" ឬ "ភាសាព័រទុយកាល់")។ បើសិនជាបានដកចេញ នោះវានឹងគិតថាភាសាគឺមិនដឹង។
* '''''អត្ថបទ ឬ ផ្នែក:''''': (តាមជម្រើស) ពណ៍នានៃផ្នែកណានៃអត្ថបទដែលត្រូវការបំណកប្រែ (ឧ: ឈ្មោះជាភាសាប៊ុលការី)។
** ប្រសិនផ្នែកដែលពាក្យពេចន៍ជាន័យចំមានភាពជាក់លាក់ ទំព័រគំរូគួរតែបានដាក់នៅខាងលើនៃផ្នែកដែលទាមទារបំណកប្រែ។ បើសិនជាបានដកចេញ វាគិតជា "អត្ថបទ"វិញ។ ដោយបែបផ្សេង {{tlx|មិនមែនភាសាខ្មែរ-ផ្នែក}} អាចប្រើបានដើម្បីសម្រេចនូវលទ្ធផលដូចគ្នា។
 
ប្រសិនជា ''ភាសា''ត្រុវបានស្គាល់ជាសក្តិសមដល់បំណកប្រែដោយ ត្រូវបានស្គាល់ថាសក្តិសមដល់ការបកបរែដោយ[[គូកលបកប្រែ]] តំណមួយនឹងត្រូវបន្ថែមក្នុងទំព័រជាការឆ្លងទំព័រគំរូ។
 
==មើលផងដែរ==
៤០៤៣

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ