ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "មង្កុដ"

Jump to navigation Jump to search
{{Infobox royalty |name = មង្កុដ<br>{{small|มงกุฎ}} |title = King Rama IV |succession = ព្រះមហាក្សត្រថៃ |image = King_Rama_in_full_Regalia.jpg |image_size = |reign = 2 April 1851{{spaced ndash}}1 October 1868 | cor-type = Coronation |coronation = 15 May 1851 |othertitles = |predecessor = Nangklao <small>(Rama III)</small> |successor = ចុល្លាង្ករណ៍ <sma
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
({{Infobox royalty |name = មង្កុដ<br>{{small|มงกุฎ}} |title = King Rama IV |succession = ព្រះមហាក្សត្រថៃ |image = King_Rama_in_full_Regalia.jpg |image_size = |reign = 2 April 1851{{spaced ndash}}1 October 1868 | cor-type = Coronation |coronation = 15 May 1851 |othertitles = |predecessor = Nangklao <small>(Rama III)</small> |successor = ចុល្លាង្ករណ៍ <sma)
 
|name = មង្កុដ<br>{{small|มงกุฎ}}
|title = King Rama IV
|succession = [[បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រថៃ|ព្រះមហាក្សត្រថៃ]]
|succession = [[King of Siam]]
|image = Thomson, King Mongkut of Siam (crop)King_Rama_in_full_Regalia.jpg
|image_size =
|reign = 2 April 1851{{spaced ndash}}1 October 1868
|othertitles =
|predecessor = [[Nangklao]] <small>(Rama III)</small>
|successor = [[Chulalongkornចុល្លាង្ករណ៍]] <small>(Rama V)</small>
| regent = [[Pinklao]]
| reg-type = [[Front Palace|Viceroy]]
|house = [[:en:Chakri Dynasty|រាជវង្សចក្រី]]
|spouse = Queen [[Somanass Waddhanawathy]] (1851)<br />Queen [[Debsirindraទេពសិរិន្ទ្រ|សម្តេចព្រះទេពសិរិន្ទ្រាបរមរាជិនី]] (1851–1861)<br />Princess [[Pannarai]] (1861–1868)
|issue = [[List of children of Mongkut|82 sons and daughters]]
| issue-link = #Family
[[File:Rama4 portrait (cropped).jpg|thumb|right|200px|មង្កុដ]]
'''មង្កុដ''' ({{lang-th|มงกุฎ}} ១៨ ខែតុលា ១៨០៤ - ១ ខែតុលា ១៨៦៨) គឺជា ក្សត្រទី៤ របស់សៀមនៅក្រោមផ្ទះរបស់ចក្រី​ពីគ.ស. ១៨៥១ ដល់ គ.ស. ១៨៦៨
[[File:Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg|thumb|right|200px|មង្កុដ]]
 
== តំណ​ភ្ជាប់​ខាងក្រៅ ==
{{reflist}}
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ