ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:សុំធ្វើជាអភិបាល"

Jump to navigation Jump to search
:#Hes been helpful with translations [[អ្នកប្រើប្រាស់:WhisperToMe|WhisperToMe]] ([[ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:WhisperToMe|ការពិភាក្សា]]) ម៉ោង១០:១១ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)
:#[[អ្នកប្រើប្រាស់:Pichnat Thong|Pichnat Thong]] ម៉ោង០៤:៤៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ (UTC)
 
===[[User:Trezoo|Trezoo]]===
ខ្ញុំសុំស្នើសុំសិទ្ធិ adminship ព្រោះក្នុងវិគីភីឌាខ្មែរគ្មាន administrators ប្រចាំការ។
==== (+) គាំទ្រ ====
==== (-) ជំទាស់ ====
==== ( ) អព្យាក្រឹត្យ ====
 
==សំណើផ្ដល់ជូនរួចរាល់==
១០១៣

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ