ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:មិនមែនភាសាខ្មែរ/doc"

Jump to navigation Jump to search
Added update from en:Template:Not_English/doc
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
(Added update from en:Template:Not_English/doc)
{{Documentation subpage}}
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE -->
{{Twinkle standard installation}}
<!-- Use this template to tag articles that are written in a foreign language, where the article does not already exist on a [[m:Table of Wikimedia projects|foreign Wikipedia project]]. If the article already exists on a foreign Wikipedia, then use {{tl|Db-a2}} or {{tl|Db-foreign}} instead. See speedy deletion criterion [[WP:A2]]. -->
'''{{tl|{{PAGENAME}}}}''' នឹងចាត់ថ្នាក់អត្ថបទទៅក្នុង [[:Category:Wikipedia articles needing translation]]។
Use this template to tag articles that are written in a foreign language, where the article does not already exist on a [[m:Table of Wikimedia projects|foreign Wikipedia project]]. If the article already exists on a foreign Wikipedia, then use {{tl|Db-a2}} or {{tl|Db-foreign}} instead. See speedy deletion criterion [[WP:A2]].
 
 
<!-- This template will categorise tagged articles into [[:Category:Wikipedia articles needing translation]]. All articles tagged should also have their entry manually added to [[Wikipedia:Pages needing translation into English]]. -->
'''{{tl|{{PAGENAME}}}}''' នឹងចាត់ថ្នាក់អត្ថបទទៅក្នុង [[:Category:Wikipedia articles needing translation]]។ All articles tagged should also have their entry manually added to [[Wikipedia:Pages needing translation into English]].
 
<!-- This template is for use on [[Wikipedia:What is an article?|articles]]. It should not be used for [[Wikipedia:Draft|drafts]]. -->
This template is for use on [[Wikipedia:What is an article?|articles]]. It should not be used for [[Wikipedia:Draft|drafts]].
 
For graphics used in articles that have non-English text, instead of using this template you can put in a request at [[Commons:Graphic Lab/Map workshop]] or [[Commons:Graphic Lab/Illustration workshop]].
 
==បម្រើបម្រាស់==
<nowiki>{{</nowiki>មិនមែនភាសាខ្មែរ|''ភាសា''|''អត្ថបទ រឺ ផ្នែក''|''listed=yes/no''}}
 
* '''''ភាសា:''''' (តាមជម្រើស) ភាសាដែលទាមទារបំណកប្រែ (ឧ "ភាសាបារាំង" ឬ "ភាសាព័រទុយកាល់")។ បើសិនជាបានដកចេញ នោះវានឹងគិតថាភាសាគឺមិនដឹង។
* '''''អត្ថបទ ឬ ផ្នែក:''''' (តាមជម្រើស) ពណ៍នានៃផ្នែកណានៃអត្ថបទដែលត្រូវការបំណកប្រែ (ឧ: ឈ្មោះជាភាសាប៊ុលការី)។
** ប្រសិនផ្នែកដែលពាក្យពេចន៍ជាន័យចំមានភាពជាក់លាក់ ទំព័រគំរូគួរតែបានដាក់នៅខាងលើនៃផ្នែកដែលទាមទារបំណកប្រែ។ បើសិនជាបានដកចេញ វាគិតជា "អត្ថបទ"វិញ។ ដោយបែបផ្សេង {{tlx|មិនមែនភាសាខ្មែរ-ផ្នែក}} អាចប្រើបានដើម្បីសម្រេចនូវលទ្ធផលដូចគ្នា។
* '''''listed=yes/no''''': (Optional) If set to ''listed=yes'' (or "Yes", "YeS", "Y", "y", "1"), will hide the message requiring you to add the page to the list of pages needing translation into English.
<!--
* '''''language''''': (Optional) The name of the language that requires translation (e.g. "French" or "Mexican Spanish"). If omitted, it is assumed that the language is unknown.
* '''''article or section''''': (Optional) A description of which part of an article needs translating (e.g. "Hungarian names").
** If the literal text "section" is specified, the template should be placed at the top of the section requiring translation. If omitted, "article" is assumed if page is in the article namespace, and "page" is assumed in all other namespaces.
* '''''listed=yes/no''''': (Optional) If set to ''listed=yes'' (or "Yes", "YeS", "Y", "y", "1"), will hide the message requiring you to add the page to the list of pages needing translation into English.
-->
 
ប្រសិនជា ''ភាសា'' ត្រូវបានស្គាល់ថាសក្តិសមដល់ការបកបរែដោយត្រូវបានស្គាល់ថាសក្តិសមដល់ការបកប្រែដោយ[[គូកលបកប្រែGoogle Translate]] តំណមួយនឹងត្រូវបន្ថែមក្នុងទំព័រជាការឆ្លងទំព័រគំរូ។
<!--
If the ''language'' is recognised as being suitable for translation by [[Google Translate]], a link will be added within the page transcluding the template.
-->
 
==មើលផងដែរ==
* [[Wikipedia:Translation]]
 
<includeonly>{{Sandbox other||<!-- Place CATEGORIES and INTERWIKIS below -->
[[Category:Wikipedia translation templates|{{PAGENAME}}]]
}}</includeonly>
 
<!--
[[ar:قالب:ترجمة]]
==See also==
[[ca:Plantilla:Traduïu]]
* [[Wikipedia:Template messages/Translation]]
[[ceb:Plantilya:Dili Sinugboanon]]
* {{tl|Not English-inline}}
[[cs:Šablona:Přeložit]]
* {{tl|Expand language}} – adds a note that it's possible to expand an article by translating the corresponding articles from other-language Wikipedias
[[crh:Şablon:Tercime kerek]]
* [[:Category:Non-English user warning templates]]
[[dsb:Pśedłoga:Pśełož]]
-->
[[en:Template:Not English]]
[[hsb:Předłoha:Translate]]
[[it:Template:T]]
[[ro:Format:De tradus]]
[[ru:Шаблон:Translate]]
[[udm:Шаблон:Translate]]
[[vi:Tiêu bản:Đang dịch]]
[[zh:template:notchinese]]
[[zh-yue:Template:NotCantonese]]
</includeonly>
៣៣២៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ