ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ទំព័រគំរូ:មិនមែនភាសាខ្មែរ/doc"

Jump to navigation Jump to search
translation (partly)
(Added update from en:Template:Not_English/doc)
(translation (partly))
 
<!-- PLEASE ADD CATEGORIES AT THE BOTTOM OF THIS PAGE -->
{{Twinkle standard installation}}
<!--
<!-- Use this template to tag articles that are written in a foreign language, where the article does not already exist on a [[m:Table of Wikimedia projects|foreign Wikipedia project]]. If the article already exists on a foreign Wikipedia, then use {{tl|Db-a2}} or {{tl|Db-foreign}} instead. See speedy deletion criterion [[WP:A2]]. -->
Use this template to tag articles that are written in a foreign language, where the article does not already exist on a [[m:Table of Wikimedia projects|foreign Wikipedia project]]. If the article already exists on a foreign Wikipedia, then use {{tl|Db-a2}} or {{tl|Db-foreign}} instead. See speedy deletion criterion [[WP:A2]].
-->
 
ប្រើទំព័រគំរូនេះ ដើម្បីដាក់ស្លាកអត្ថបទដែលសរសេរជាភាសាបរទេស និងមិនទាន់មាននៅលើ[[m:Table of Wikimedia projects|គម្រោងវិគីភីឌាបរទេស]]។ ប្រសិនបើអត្ថបទនេះមាននៅលើវិគីភីឌាបរទេសរួចហើយ សូមប្រើ {{tl|Db-a2}} ឬ {{tl|Db-foreign}} ជំនួសវិញ។ សូមមើល [[Wikipedia:Criteria for speedy deletion|លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការលុបជាបន្ទាន់]] [[WP:A2]]។
 
<!-- This template will categorise tagged articles into [[:Category:Wikipedia articles needing translation]]. All articles tagged should also have their entry manually added to [[Wikipedia:Pages needing translation into English]]. -->
'''{{tl|{{PAGENAME}}}}''' នឹងចាត់ថ្នាក់អត្ថបទទៅក្នុង [[:Category:Wikipedia articles needing translation]]។ All articles tagged should also have their entry manually added to [[Wikipedia:Pages needing translation into EnglishKhmer]].
 
<!-- This template is for use on [[Wikipedia:What is an article?|articles]]. It should not be used for [[Wikipedia:Draft|drafts]]. -->
៣៣២៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ