ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ប៉ាពួនូវែលគីនេ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
(ប្រអប់ព័ត៌មាន)
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
No edit summary
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត Advanced mobile edit
{{Cleanup-rewrite}}
{{ប្រអប់ព័ត៌មាន ប្រទេស
| conventional_long_name = រដ្ឋឯករាជ្យប៉ាពួនូវែលគីនេ
២៣២៣

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ