ជំនួយ:ការប្តូរទីតាំងទំព័រ៖ ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានា

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
No edit summary
No edit summary
 
បន្ទាប់ពីអ្នកបានចុចរក្សាទុកពេលអ្នកដាក់កូដសំរាប់ទីតាំង នៅក្នុងរបារកម្មវិធីរាវរករបស់អ្នកនឹងបង្ហាញ '''&redirect=no''' នៅខាងចុងនៃ URL។ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម។
[[រូបភាព:ការប្តូរទីតាំងទំព័រ.png|រូបតូច]]
 
[[en:Help:Redirect]]
៩៤៧៥

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ