ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "បំលែងឡាប្លាស"

Jump to navigation Jump to search
robot Adding: bs, ca, trModifying: vi
(robot Adding: bs, ca, trModifying: vi)
[[ar:تحويل لابلاس]]
[[bg:Трансформация на Лаплас]]
[[bs:Laplaceova transformacija]]
[[ca:Transformada de laplace]]
[[cs:Laplaceova transformace]]
[[de:Laplace-Transformation]]
[[es:Transformada de Laplace]]
[[fa:تبدیل لاپلاس]]
[[fi:Laplacen muunnos]]
[[fr:Transformée de Laplace]]
[[gl:Transformada de Laplace]]
[[kohe:라플라스התמרת 변환לפלס]]
[[id:Transformasi Laplace]]
[[ia:Transformation de Laplace]]
[[id:Transformasi Laplace]]
[[it:Trasformata di Laplace]]
[[ja:ラプラス変換]]
[[he:התמרת לפלס]]
[[ko:라플라스 변환]]
[[lt:Laplaso transformacija]]
[[nl:Laplacetransformatie]]
[[ja:ラプラス変換]]
[[no:Laplacetransformasjon]]
[[pl:Transformata Laplace'a]]
[[sr:Лапласова трансформација]]
[[su:Transformasi Laplace]]
[[fi:Laplacen muunnos]]
[[sv:Laplacetransform]]
[[vitr:BiếnLaplace đổi Laplacedönüşümü]]
[[vi:Phép biến đổi Laplace]]
[[zh:拉普拉斯变换]]
៣៨៩

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ