ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:ស្ថានទូតខ្មែរ"

Jump to navigation Jump to search
Fix and Question
(Fix and Question)
|'''Benvenuto''' all'ambasciata della Wikipedia cambogiana! Se hai proposte o domande da porre su problemi internazionali o sulla Wikipedia Inglese sei invitato a scriverli qui oppure sulla pagina di discussione di questo articolo.<br /><center>'''[http://km.wikipedia.org/w/index.php?title=វិគីភីឌា:ស្ថានទូតខ្មែរ&action=edit&section=new Messaggio per l'ambasciata]'''</center>
|}
 
== Duch Sophea ==
 
Hi. I would like to know what the spelling of "Duch Sophea", a famous actor and singer, in Khmer language, please. --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Octahedron80|Octahedron80]] ម៉ោង១២:១៦ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
: Hi Octahedron80. "Duch Sophea" in Khmer is "ឌុច សុភា"--[[អ្នកប្រើប្រាស់:គីមស៊្រុន|គីមស៊្រុន]] ម៉ោង១៥:២៤ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
 
== Khmer language ==
 
Hellow? I want to know how words are translation about "Amnok River" (Other name of "Yalu River" = [[ទន្លេយ៉ាលូ]]) and "East Sea" (Other name of "Sea of japan" = [[សមុទ្រជប៉ុន]]) for NPOV. And can you make to "[[ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើង]]
[[ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង]]"(Maybe.. this is mean "South Korea" and "North Korea" in my opinion.) of table of [[សមុទ្រលឿង]] document? Thank you. --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Idh0854|Idh0854]] ម៉ោង០៤:៤៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
 
[[Category:វិគីភីឌា]]
[[zh:Wikipedia:大使館]]
[[zh-classical:維基大典:大使館]]
 
== Duch Sophea ==
 
Hi. I would like to know what the spelling of "Duch Sophea", a famous actor and singer, in Khmer language, please. --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Octahedron80|Octahedron80]] ម៉ោង១២:១៦ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
: Hi Octahedron80. "Duch Sophea" in Khmer is "ឌុច សុភា"--[[អ្នកប្រើប្រាស់:គីមស៊្រុន|គីមស៊្រុន]] ម៉ោង១៥:២៤ ថៃ្ងព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
២៨

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ