ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "វិគីភីឌា:ស្ថានទូតខ្មែរ"

Jump to navigation Jump to search
* 안녀하세요! Thanks for visiting our Khmer Wikipedia! Ok, here's your request: 1. Amnok River = ទន្លេអាមណុក 2. Templates of North & South Korea - I will have a try ^^ oh, but give me the EN link to these 2 templates please. Cheers, --[[អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ|វ័ណថារិទ្ធ]] ម៉ោង១០:០៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
** Thank you for quick answer. :) Umm, maybe.. [[:en:Template:Flagcountry|this]]? And What is name "East Sea"(→ [[សមុទ្រជប៉ុន|Sea of Japan]]) in Khmer language?(Translation) Thank you. :) --[[អ្នកប្រើប្រាស់:Idh0854|Idh0854]] ម៉ោង១០:៥០ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
*** No prob. You're welcome! Sea of Japan = [[សមុទ្រជប៉ុន]] & East Sea = [[សមុទ្រខាងកើត]]។ The 2 countries' Templates - Done too. Pls click on the links above - both work! ^^--[[អ្នកប្រើប្រាស់:វ័ណថារិទ្ធ|វ័ណថារិទ្ធ]] ម៉ោង១២:៣៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ (UTC)
 
 
[[Category:វិគីភីឌា]]

បញ្ជីណែនាំ