ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ក្រមង៉ុយ"

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
​ដូចដែល​បាន​រៀបរាប់​ខាងលើ អ្នក​ភិរម្យ​ភាសា​អ៊ូ ហៅ​ង៉ុយ មិន​បាន​សរសេរ​កំណាព្យ​ដែល​លោក​ស្មូត​ច្រៀង​នោះ​ដោយ​ខ្លួនឯង​ទេ ហេតុនេះហើយ​ទើប​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ​អញ្ជើញ​លោក​មក​ច្រៀង​យឺតៗ ហើយ​កត់ត្រា​ទុក ។​ ​ស្នាដៃ​របស់​ក្រម​ង៉ុយ ដែល​គេ​រកឃើញ​រហូតមកដល់​សព្វថ្ងៃនេះ រួមមាន:
 
'''១'''- [[ច្បាប់​ល្បើកថ្មីច្បាប់ល្បើកថ្មី]] (​ជា​[[បទ​កាកគតិ]]​-​ឆ្នាំ​១៩២២)
 
'''២'''- [[ច្បាប់​កេរកាល​ថ្មី]] (​ជា​[[បទ​ព្រហ្មគីតិ]]​-​ឆ្នាំ​១៩២២))

បញ្ជីណែនាំ