ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ភាសាថៃ"

Jump to navigation Jump to search
(r2.5.2) (រ៉ូបូ កែសំរួល: ta:தாய் (மொழி))
 
== គ្រាមភាសា​ និង ភាសា==
:: "លក្ខណះជាផ្លូវការណ៍នៃភាសាថៃលក្ខណៈជាផ្លូវការណ៍នៃភាសាថៃ" ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ថៃ ឬ សៀម នៅក្នុងប្រទេសថៃ ហើយមានមនុស្សជាង ២០ លាននាក់
និយាយភាសាថៃ រួមទាំងថៃបាងកក (ទោះបីជាងយ៉ាងណាវាក៏ត្រូវបានគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាវាក៏ត្រូវបានគិតថា មានភាពដាច់ដោយឡែកពី គ្រាមភាសា។[[​ ថៃ កូរ៉េតកូរ៉ាត]]
មានមនុស្សនិយាយភាសានេះប្រហែល ៤០០,០០០​(១៩៨៤) នៅ [[ណាកន រ៉ាត់ឆាស៊ីម៉ា]] ជាការគ្រប់គ្រងនៃកន្លែងភាសារវាងបណ្តា
ភាសា ថៃកណ្តាល និង [[អាយសានឥសាន]] ដែលជាគ្រាមភាសាមានទំនាក់ទំនងគ្នា ហើយប្រហែលជាត្រូវបានគេគិតថានឹងអាចក្លាយជា
ភាសាមួយផ្សេងទៀត។មនុស្សភាគច្រើន រស់នៅតំបន់ អាយសានឥសាន នៃប្រទេសថៃ និយាយគ្រាមភាសារបស់ភាសាឡាវ ដែលពិតជាមាន
ឥទ្ឋិពលចំពោះគ្រាមភាសាថៃកណ្តាលទៅវិញ។
ការបន្ថែមទៅលើភាសាផ្លូវការណ៍ថៃ នោះគឺប្រទេសថៃជាម្វាស់ផ្ទះដែលមានទំនាក់ទំនងនឹង [[ភាសា តៃ]] រួមមាន :
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ