ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:204.87.204.11"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
Stop inserting insulting comments here. this page is an encyclopedia in Khmer language. not a playground. [[User:Ahoerstemeier|Ahoerstemeier]] ១២:០៥, ២៨ មេសា ២០០៧ (UTC)
 
[[Image:Example.jpg]]<nowiki>Insert non-formatted text here</nowiki>--[[User:204.87.204.11|204.87.204.11]] ១៧:២៥, ៣០ មេសា ២០០៧ (UTC)
----
Thank you for experimenting with {{#if:{{{1|}}}|the page [[:{{{1}}}]] on}} Wikipedia{{#if:{{{diff|}}}|&nbsp;as you did with [{{{diff}}} this edit]}}. Your test worked, and it has been reverted or removed. Please use [[Wikipedia:Sandbox|the sandbox]] for any other tests you may want to do.[[User:Master2841|&amp;mdash; &#91;&#91;User:Master2841&#124;Master2841]]]] ១០:៣៤, ១១ ឧសភា ២០០៧ (UTC)
 
----
 
----
 
----
 
----
 
----
 
----
[[Media:Example.ogg]]
== Headline text ==
[http://www.wikipedia.org link title]
'''Bold text'''''Italic text''oplol[[Image:Example.jpg]]<math>បញ្ចូលរូបមន្តនៅទីនេះ</math>
៣២

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ