ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ឥណ្ឌា"

Jump to navigation Jump to search
Reverted edits by 99.245.36.197 (Talk); changed back to last version by TXiKiBoT
(Reverted edits by 99.245.36.197 (Talk); changed back to last version by TXiKiBoT)
[[Image:India flag.png|thumb|100px]]
យើង​កំពុង​បកប្រែ​ទំព័រ​នេះ ។ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​ជួយ​បាន​ដែរ ។<br> [[Image:Logotrans.PNG]]
==ដើម​កំណើត==
==ដើម​កំណើត==0000000000000000000000000000000000000000000000000001231231231231231230000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 
== ប្រវត្តិ==
==រដ្ឋាភិបាល==
==នយោបាយ​​ក្រៅ​ប្រទេស==
==ទេសចរណ៍==
'''Bold text'''''Italic text''
== Headline text ==
you are fat and ugly
 
==មើលបន្ថែម==
* [[បញ្ជីរាយនាមប្រទេស]]
 
* [[ប្រទេស]]
==ចំណាំ និង ឯកសារយោង==
==តំណ​ខាង​ក្រៅ==
៣២

កំណែប្រែ

បញ្ជីណែនាំ