ពេចន៍

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ពេចន៍.jpg

ពេចន៍មានការចាប់អារម្មណ៍ពីភ្នែកអ្នកដ៍ទៃដែលមានលក្ខណះល្អ។ពីព្រោះវាជាបន្ទះដ៍រឹងបំផុតហើយវាធ្វើអោយក្រខ្វក់ដោយភាពមិនសុទ្ធពីរឬក៍បីដូចជាធាតុគីមីប៉ុននោះ។រួមជាមួយភាពថ្លាឆ្វង់ដ៍ទូលាយ នេះជាលទ្ធផលដ៍ច្បាស់លាស់មួយវត្ថុដែលមានពណ៏បន្តិចបន្តួចនៃពេចន៍ធម្មជាតិដ៍ច្រើនបំផុត។មួយចំនួនតូចខ្វះខាតរឺក៍មិនសុទ្ធជាពេចន៍ពណ៍ខៀវ លឿង ត្នោត បៃតង ពណ៍ស្វាយ​ ស៊ីជំពូ លឿងទុំ ពណ៍ក្រហម។