ព្រះនាងឆាងអ័

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ព្រះនាងឆាងអ័ សិល្បៈចិន រាជវង្សមិង.
ព្រះនាងឆាងអ័ សិល្បៈចិន.
ព្រះនាងឆាងអ័ សិល្បៈចិន.

ព្រះនាងឆាងអ័ (អង់គ្លេសChang'eសៀមฉางเอ๋อ,嫦娥) ជាព្រះម៉ែព្រះច័ន្ទ[១] និង ទេវតាទៀងទាត់ទន សាសនាតាវ.[២] និង ព្រះនៃចំស្រស់ស្អាត.


កំណត់[កែប្រែ]

  1. 梁偉民,《「嫦娥」新考》,
  2. Shaughnessy, Edward L. (2014) Unearthing the Changes: Recently Discovered Manuscripts of the Yi Jing ( I Ching) and Related Texts New York: Columbia University Press p. 154 ISBN 0231533306

មើលផងដែរ[កែប្រែ]