ភូមិសាស្រ្ត

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ការលួងបពោ្ឆតរវាងសិទ្ទទ្រព្យរបស់គេនៃកន្លែងណាមួយនៅលើផែ្ទខ្ពស់គេសង្គតនៅលើទិសខាងកើតការបញ្ញួនដោយអូអាស៊ីសនិងតាមរដូវទឹកជាខែ្សវែងជាមូយនោះដែលមានដំបន់ភ្នំខ្ពស់កនៅបរិវេណ នៅក្នុទិសខាងលិចដីអាចដាំដំណាំបានហើយនៅសមុទ្រម៉ឌីទែរ៉ាណេ Jordan lies between latitudes 29° and 34° N, and longitudes 35° and 40° E (a small area lies west of 35°). It consists of an arid plateau in the east, irrigated by oasis and seasonal water streams, with highland area in the west of arable land and Mediterranean evergreen forestry.