ភូមិសំរុងកណ្ដាល

ពីវិគីភីឌា

សំរុងកណ្តាលគឺជាភូមិដែលនៅក្នុងឃុំទាំង៥ នោះគឺ ចុងអូរ សំរុងក្រោម សំរុងលើ អូរត្រជាក់ចិត្ត ដែលស្ថិតនៅផ្លូវជាតិលេខ៤ក្នុងស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ។ ប្រជាជននៅទីនោះមានចំនួនប្រហែលជា២០០គ្រួសារ ភាគច្រើនជាអ្នកកសិករ និងកសិកម្នជាអ្នកលក់ដូរ​ព្រមទាំងជាអ្នកនេសាទ។​ រាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុតដាក់ទីនោះខ្លាំងណាស់​ចំពោះប្រជាជនកសិករនិងកសិកម្ន អ្នកលក់ដូរ ព្រមទាំងអ្នកនេសាទដែលរស់នៅទីនោះផងដែរ និងផ្លូវលំផ្សេងៗទៀង។ ជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលបានជួយឧបត្ថមដល់ប្រជាជនក្រីក្រផងដែរ។ហើយនៅភូមិសំរុងកណ្តាលប្រជាជនភាគ ច្រើនចត្តិធើស្រែនិងដំដុំាជាអ្នកនេសាទហើយពួកគាត់ស្រលាញ់កាងា្គររបស់គាត់ណាស់។នៅទីនោះមាន សាលារៀនចំនួន១កនែងមានចំនួនស្សិសប្រហែល៧០០រយនាក់បានទៅរៀននៅទីនោះ។ហើយនៅទីនោះមានវត្តពីរវត្តសំរុងនិងវត្តព្រំ កេរ្កិ៍នៅជិតនោះមានផ្សារវាលរេញ។