ភ្នំជើងបាដែង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភ្នំជើងបាដែង

រូបភាពភ្នំជើងបាដែង
ប្រវត្តិ
នាម​ពេញ ភ្នំជើងបាដែង
ផ្ទៃដី ? ហិចតា
ក្រឡាផ្ទៃ បណ្ដោយ : ? ម៉ែត្រ × ទទឹង : ? ម៉ែត្រ
កម្ពស់ ? ម៉ែត្រ
ទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិ ឃុំ ស្រុកជើងបាដែង ខេត្តរោងដំរី កម្ពុជាក្រោម.png កម្ពុជាក្រោម
កម្មសិទ្ធរបស់


ភ្នំជើងបាដែង ស្ថិតនៅ ភូមិ ឃុំ ស្រុកជើងបាដែង ខេត្តរោងដំរី កម្ពុជាក្រោម.png កម្ពុជាក្រោម។ ដែលជាភាសាយួន Núi Bà Đen។ (អង់គ្លេសBlack Virgin Mountain រឺ Black Lady Mountain)