មានប្រ

ដោយវិគីភីឌា
មានប្រ
មានប្រ
មានប្រ
ពត៌មានសំខាន់ៗ
ឈ្មោះពីកំនើត មានប្រ សាសិទ្ធ សាសមិ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត 29 ខែមេសា ១៩៧៤
ទីកន្លែងកំនើត ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
សញ្ជាតិ Flag of Indonesia.svg ឥណ្ឌូនេស៊ី
វិជ្ជាជីវៈ តន្ត្រីករ
គ្រឿងភ្លេង ព្យាណូ
ឆ្នាំប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ១៩៨៦-
Label Warner Music Group
គេហទំព័រ anggun.com

ចាស្ទីន ពីពេ្រគឺតារាចម្រៀងមួយ។

ប្រវត្តិកុមារភាព[កែប្រែ]

មានប្រ
មានប្រ
មានប្រ
មានប្រ

កើតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយឥឡូវនេះរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស