ម៉ៅសេទុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ម៉ៅ សេទុង

ម៉ៅ សេទុង (ចិន毛泽东 ២៦ ខែធ្នូ ១៨៩៣ - ៩ ១៩៧៦) ជាអ្នកបដិវត្តចិន និង ដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងរបប សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពីឆ្នាំ១៩៤៩ ដល់គាត់ស្លាប់ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៦ ។