រណសិរ្សសាមគ្គីដើម្បីរំដោះជាតិសាសន៍ក្រោមការគាបសង្កត់

ពីវិគីភីឌា
FULRO

រណសិរ្សសាមគ្គីដើម្បីរំដោះជាតិសាសន៍ក្រោមការគាបសង្កត់ (FULRO, បារាំង: Front Unifié de Lutte des Races Opprimées Vietnamese: Mặt trận Thống nhất Đấu tranh của các Sắc tộc bị Áp bức) គឺជាអង្គការយួន

មើលផងដែរ[កែប្រែ]