រណសិរ្សសាមគ្គីដើម្បីរំដោះជាតិសាសន៍ក្រោមការគាបសង្កត់

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
FULRO

រណសិរ្សសាមគ្គីដើម្បីរំដោះជាតិសាសន៍ក្រោមការគាបសង្កត់ (FULRO, បារាំងFront Unifié de Lutte des Races Opprimées វៀតណាមMặt trận Thống nhất Đấu tranh của các Sắc tộc bị Áp bức) គឺជាអង្គការយួន

មើលផងដែរ[កែប្រែ]