របាំប្រជាប្រិយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

របាំប្រជាប្រិយគឺជារបាំសម្រាប់ប្រជារាស្រ្ត ឬរបាំដែលប្រជារាស្រ្តរាប់អាន។ របាំប្រជាប្រិយគេលេងនៅតាមទីសាធារៈ ឬតាមស្រុក ភូមិ ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយ របាំប្រជាប្រិយមានលក្ខណៈផ្សារភ្ជាប់និងជីវភាព ការងារប្រជាពលរដ្ឋ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា របាំគោះអង្រែ របាំរាំវង់ របាំត្រុដិ របាំទន្សោង របាំឆៃយុាំ របាំក្ងោក[១]។ល។

  1. សៀវភៅ វប្បធម៌ទូទៅ ដោយលោក ទៀង​ សេងលាង ឆ្នាំ២០០០ ទំព័រទី៣៣។