របៀប សរ សេ រស្រ្កីប បនិង ការ កាសែត ភាពយន្ដ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ម៉ាស៊ីនថតវីឌីអូ គឺជា កាមឺរាដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងម៉ាស៊ីន ដែលបានមកពីចលនារូបភាព កា​រអភិវឌ្ឍន៍ ដោយឧស្សាហកម្មទូរទស្សន៍ ប៉ុន្ដែវាមានអ្វីជាច្រើនទៀត ។​ ម៉ាស៊ីនថតវីឌីអូ បង្កើតឡើង ដោយលោក ចនលូគៀប៉ាអីអេរ (John Logie Baird). ជាមូលដ្ឋានNipkow disk ហើយប្រើប្រាស់ដោយ​ BBCនៅ ក្នុងការផ្សាយសាកលមើល ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ១៩៣០ អគ្គិសនីទាំងអស់រចនាជាមូលដ្ឋាននៅលើកន្លែង រេធូប ដូចជា vladimir zworykkin's I conoscope ហើយនិង philot farnswoth's image dissector បានដាក់ជំនូសដោយប្រព័ន្ទ Baird នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៤០​ ហើយបាននៅសល់យ៉ាងធំទូលាយ ប្រើប្រាស់រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៨០ ។​ នៅពេលនេះcameraផ្អែក ទៅលើភាពមាំមួនដែលជាជោគេវាសនានៃ image sensors ដូចជាCCDS​ (បន្ទាប់មក CMOS active pixel senors) ត្រូវបានជំររុះចោល បញ្ហារួម ដែលមានជាភាគច្រើនក្នុងបច្ចេកវិជ្ជា ដូចជា រូបភាព​ burnin ហើយនិងការបង្កើតកាធ្វើការទូរទស្សន៍ អោយមានប្រយោជន៍ ។

វីឌីអូកាមឺរ៉ា

វីឌីអូកាមឺរ៉ា គឺប្រើប្រាស់លើកដំបូងក្នុងវិធីពីរយ៉ាងៈ វិធីទី១ គឺបញ្ចាក់ភិនភាគនៃការផ្សព្វផ្សាយមុនពេលកំណត់កន្លែងទូរទស្សន៍​​ ដែលមានកន្លែងកាមឺរ៉ា​ ផ្ដល់ ជារូពភាពភ្លាមៗ តាមអេក្រង់​សំរាប់ ការពិនិត្យ មើលរហ័សទាន់ចិត្ដ ។ កាមឺរ៉ា​មួយចំនួនមានស្នាដៃនៃ​កន្លែងទូរទស្សន៍ ប៉ុន្តែជីវិតរស់នៅល្អបំផុតគឺការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង សំរាប់ សន្ដិសុខ យោធា ឬ យុទ្ឋវិធីហើយការប្រតិបត្ដិ ខាងវិជ្ជាជីវៈ ដែលធ្វើឲ្យមានការលាក់លៀម ឬ​ ទិដ្ឋភាព ដាច់ស្រយាល ។

វិធីទី២​ រូបភាពដូចជាឯកសារ ជាឧបករណ៍​សំរាប់ទុកបណ្ណ័សារដ្ឋាន ឬ ធ្វើចលនាតៗគ្នា ជាច្រើនឆ្នាំ នៃ បណ្ទៈវីឌីអូ​ ដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណង នេះបុន្ដែ opticalisea គឺជា ផ្សព្វផ្សាយ​hard disk និង​flash memory in tapeless camcorders ទាំងអស់នេះកាន់តែប្រើប្រាស់ ដូចជាឯកសារវីឌីអូគឺប្រើប្រាស់ក្នុងទូរទស្សន៍ និង ផលិតកម្មភាពយន្ដ ​ ហើយ មានបន្ថែមក្នុង ការមើល និងឧបករណ៍សង្កេតកិច្ចការ ជាកន្លែងដែលសំលេងថតហើយចូលរួមមិនបាន នៃទីតាំងមួយដែលបានពឹងផ្អែក សំរាប់ពិភាក្សា ។​

ការប្រប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតមានលក្ខណៈតូច [កែប្រែ]

វីឌីអូកមឺរ៉ា មានលក្ខណៈទំនើប មានការរចនា និងប្រើប្រាស់ជាច្រើនអ្វីទាំងអស់មិនដូចវីឌីអូកាមឺរ៉ា ឡើយ ។​​ ពិសេសកាមឺរ៉ា​ ទាំងនេះប្រើប្រាស់ក្នុង​ ផលិតកម្មទូរទស្សន៍ ហើយពេលខ្លះ ដារធ្វើភាពយន្ដ ក្នុង digital cineme ទាំងនេះប្រហែលជាស្ដូតឌីយោ ទូរទស្សន៍ ជាមូលដ្ឋានឬប្រែប្រួលក្នុងករណីនៃ​​ផលិតកម្ម អេឡិចត្រូនិច (EFP) ។​​​​ ដូចនេះកាំមឺរ៉ាជាទូទៅផ្ដល់នៅប្រព័ន្ទ​ក្បួនច្បាប់និងមណ្ដាញដ៏ល្អសំរាប់ប្រតិបត្ដិការកាមឺរ៉ា ជារឿយៗ មិនត្រូវវបានអោយចូលដោយអ្នកប្រតិបត្ដិការអេឡិចត្រូមាទិច​ ។​​ Camcorders ដែលមានការលាយពីកាមឺរា និង​V C R ឬក៏សំលេងថតហើយក្នុងមាត្រា ឧបករណ៍ទាំងនេះមានសំលេង នៃផលិតកម្ម ទូរទស្សន៍ កន្លែងទូរទស្សន៍ ភាពយន្ដ ពត៌មាន (ENG) (ការបញ្ជូនរលកសំលេង ) ហើយស្រដៀងនិងការចង់បានរបស់យើង ។ ឧបករណ៍ប្រើដោយដៃ ខ្លះគឺប្រើជាលក្ខណៈតូច ។ ការបឹទនៃទូរទស្សន៍ (CCTV )ជាទូទៅប្រើប្រាស់​pantilt zoom camera (PIZ) សន្ដិសុខ មើលសា្ថនភាព ហើយគោលបំណងមើលការខុសត្រូវ​ ។​ កាំមឺរ៉ាមានលក្ខណៈតូច ងាយស្រូល ហើយមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់រហ័សទាន់ចិត្ដ ។ ទាំងនោះប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មឬក៏វិទ្យាសាស្រ្ដជារឿយ​ សំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបរិស្ថានជាធម្មតាមនុស្សធ្វើដោយលំបាក​​ មិនសប្បាយចិត្ដ ហើយដូច្នេះ វាមានលក្ខណៈរឹង​ ជាមិនត្រូវគ្នាជាមួយបរិស្ថាន (​ ឧទាហរណ៍​ radiation, កំដៅខ្ពស់ ឬក៏មានការបះពាល់សារធាតុគីមី )​​ ។ វ៉ែបខេម គឺជាវីឌីអូកាមឺរ៉ាមួយstream កន្លែងវីឌីអូ ទៅ កុំព្យួទ័រ មានទំហំធំ ធេងវីឌីអូកាមឺរ៉ា (ជាពិសេស camcorder​ ហើយ CCTV កាមឺរ៉ា) អាចប្រហែលជាប្រើប្រាស់ គិតទៅពិតជាត្រូវការ ក្នុង​ទុកកន្លែងមួយទិន្ទផលនៅលើកុំព្យូទ័រ ឬក៏កាថតសំលេង ទូរទស្សន៍ ឬ​ក៏ផ្ញើរវាទៅប្រព័ន្វ នែកវើកវផ្សេងទៀត ។​​ នៅចុងស.វទី២១​​ វីឌីអូកាមឺរ៉ា គឺជាកាមឺរ៉ាប្រើដោយដៃ​ ដែលផ្លាស់ជាសញ្ញាយ៉ាងត្រង់ទៅលើទិន្ធផល ម្ដងហើយ កាមឺរ៉ាមានលក្ខណៈតូច ស្ដើងជាង CCTV សុវត្ដិភាពនៃកាមឺរ៉ា ហើយប្រើប្រាស់ វ៉ែបខេម ឬក៏កាមឺរ៉ាទំនើប .​ មានការរួមបញ្ចូលគ្នា នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬក៏ការទំនាក់ទំនងគ្រឿងដែក ​​ ជាពិសេសទូរស័ព្វថ្វីបើវីឌីអូដើរយឺត ប្រដាប់សល់ពីប្រើ​ប្រាស់ ។ ប្រព័ន្ធដែលពិសេស ចូលចិត្ដ ងការប្រើទាំងនោះ ប្រើសំរាប់ការស្រាវជា្រវវិទ្យាសាស្រ្ដ ឧទាហរណ៍ នៅលើប៉ដា សែតធឺឡាយ ឬក៏ spaceprobe ឬ ក៏ក្នុងartificial intellignec ហើយរូបយន្ដ ក្នុងការស្រវជ្រាវ ។ camera ជារឿយៗ​ ក្នុងការប្រគុំនៃ ការគ្មានការមើលឃើញ ការចេញនៃដែលមានការថតរូប (សំរាប់ការឃើញជាប្រយោល ​​ ហើយមានការផ្ញើរ )​ ឬក៏ អិចសារេ (សំរាប់​ វិទ្យាពេទ្យ ហើយមានការប្រើប្រាស់ វីដីអូវិទ្យា ៕

យើងឃើញផងដែរ[កែប្រែ]

​ Camera.jpg