រាជវង្សឌិញ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search


រាជវង្សឌិញ ( Vietnamese: Triều Đinh  ; Chữ Nôm : 朝丁 ; Chữ Hán : 丁朝 ) ឬ រាជវង្សានុវង្សឌិញ ( Vietnamese: Nhà Đinh  ; Chữ Nôm : 茹丁) គឺជារាជវង្សមួយរបស់ អាណ្ណាម ដែលជារាជវង្សគ្រប់គ្រងដំបូងនៃនគរឯករាជ្យ អណ្ណាម (ដាយវៀត ឬ វៀតណាមបុរាណ) ដែលចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ ៩៦៨ នៅពេលដែល ឌិញប៊ូលីន បានកម្ចាត់ ការបះបោររបស់ពួកមេទ័ពទាំងដប់ពីរនាក់ ហើយបានបញ្ចប់ជាកូនប្រុសរបស់ ឌិញប៊ូលីន ។ បានប្រគល់រាជបល្ល័ង្កទៅឱ្យ ឡេ ហ័ន ក្នុងឆ្នាំ ៩៨០។

Hoa Lư, Ninh Binh